CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Trestní právo

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti trestního práva pro fyzické i právnické osoby.

Kromě obhajoby nabízíme předcházení a minimalizaci rizik trestněprávní odpovědnosti. To zahrnuje jak prověřování konkrétních transakcí, tak přípravu trvalých opatření pro firmy, aby významně snížily riziko trestní odpovědnosti právnických osob (compliance program).

Naší výhodou je propojení zkušeností v oblasti trestního procesu se zkušenostmi v obchodních věcech a úzká spolupráce se znaleckým ústavem. Proto jsme schopni poskytovat trestněprávní služby i v případech velmi komplexních obchodních transakcí.

Díky našim rozsáhlým znalostem nejrůznějších forem podnikové kriminality můžeme též poskytovat účinnou podporu při interních vyšetřováních nebo při forenzních auditech, včetně navazujících pracovněprávních opatření a vymáhání náhrady škody.

Poskytujeme zejména tyto služby:

  • Obhajoba fyzických a právnických osob včetně složitých případů hospodářské a daňové kriminality
  • Předcházení rizik trestní odpovědnosti právnických osob, úprava interních předpisů a procesů u klienta, školení managementu a zaměstnanců
  • Posouzení trestněprávní roviny sporné agendy, podpora klienta ve sporech
  • Zastupování poškozených v trestním řízení, příprava trestních oznámení
  • Podpora společností při interních vyšetřováních
  • Prověřování trestněprávních rizik při komplexních transakcích a v rámci due diligence

Ocenění

IFLR 2017
Ocenění

Ocenění

Ocenění

© 2013 dvořák || hager & partners. Právní upozornění.