CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Specializace

Advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners se zaměřuje na poskytování právních služeb v oblastech práva souvisejících
s podnikatelskými aktivitami našich klientů.

Náš tým má rozsáhlé zkušenosti zejména v oblasti práva obchodních společností, včetně fúzí a akvizic, práva kapitálového trhu, finančního práva, nemovitostí, pracovního práva a vysílání zaměstnanců, zastupování v soudních a rozhodčích řízeních, práva životního prostředí a infrastrukturních projektů, energetického práva a také soutěžního a kartelového práva.

Mezi hlavní oblasti práva, ve kterých disponujeme rozsáhlými zkušenostmi, patří:


Právo obchodních společností. Fúze a akvizice

Poskytujeme komplexní právní podporu při všech typech fúzí a akvizic, včetně akvizic v rámci insolvenčních...

Více informací

Obchodní smlouvy. Mezinárodní obchod a přeprava

Poskytujeme komplexní právní podporu při vypracování a vyjednávání obchodních smluv všeho druhu, včetně smluv o dodávkách velkých zařízení, servisních smluv, licenčních smluv apod....

Více informací

Pracovní právo

Naše kancelář disponuje týmem specializujícím se na poradenství v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti, a proto jsme schopni našim klientům poskytovat vynikající a komplexní právní poradenství prakticky při všech otázkách týkajících se pracovněprávních...

Více informací

Financování. Kapitálové a finanční trhy

Náš tým poskytoval právní poradenství při celé řadě transakcí v oblasti kapitálového trhu, včetně strukturace a zakládání investičních fondů, revize depozitářských a manažerských smluv. Poskytujeme právní poradenství při celé řadě transakcí v oblasti finan...

Více informací

Nemovitosti a stavební právo

Poskytujeme právní poradenství týkající se jak administrativních komplexů, tak staveb pro retail, logistických areálů, průmyslové a bytové výstavby i nabývání pozemků. Máme též bohaté zkušenosti s výstavbou zařízení v oblasti energetiky (např. solární elek...

Více informací

Hospodářská soutěž. PPP. Veřejné zakázky

Naši právníci poskytují poradenství v celé řadě regulovaných oblastí, a to včetně práva hospodářské soutěže. Dlouhodobě se věnujeme poskytování právních služeb týkajících se zakázaných dohod mezi podnikateli a zneužití dominantního postavení, včetně případ...

Více informací

Zastupování v soudních a arbitrážních řízeních

Naše kancelář má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů před soudy všech stupňů, a to jak v civilním, tak správním soudnictví, i před rozhodčími tribunály. Zastupujeme naše klienty při vymáhání pohledávek, včetně správ rozsáhlých portfolií pohledávek....

Více informací

Insolvence a restrukturalizace

Náš tým poskytuje klientům komplexní poradenství v oblasti insolvenčního práva. Zastupujeme jak dlužníky, včetně poradenství ve fázi před vstupem do insolvenčního řízení, tak věřitele, a to jak při uplatňování jejich pohledávek, tak při vyjednávání s insol...

Více informací

Životní prostředí a odpadové hospodářství

V oblasti veřejného hospodářského práva budou v následujících letech v popředí především otázky práva životního prostředí. Na významu budou získávat jak pro podnikatele v každé fázi firemního vedení, tak v oblastech stavebního práva nebo územního plánování...

Více informací

Energetika

Naše kancelář se podílí na tvorbě internetového portálu www.energie-report.sk a pravidelně publikuje v měsíčníku „Energo“. V oblasti energetického práva poskytujeme především následující právní služby:...

Více informací

Rodinné firmy, nástupnictví, family business governance

​Jsme vedoucí čeští odborníci na problematiku vlastnictví a budování rodinných firem. Jejich majitelům poskytujeme poradenství v celé řadě oblastí týkajících se propojení firmy a rodiny, vlastnictví a řízení....

Více informací

Ocenění

IFLR 2016
Ocenění

Ocenění

Ocenění

© 2013 dvořák || hager & partners. Právní upozornění.